Aktualno

Aktualno 31.12.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika ( N.N. br.: 129/19)

Aktualno 10.12.2019.
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ( N.N. br.: 126/19)

Aktualno 07.05.2019.
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ( N.N. br.: 50/19)

Aktualno 24.10.2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu ( N.N. br.: 94/18)

Aktualno 25.05.2018 Novi Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima ( NN br.:48/18).

Aktualno 22.12.2017 
Nova izmjena Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada ( NN br.:12/14., 149/14. i 53/17).

Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376