OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu može može ugovoriti sa ovlaštenom osobom zaštite na radu.
Ovlaštena osoba je dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca.

Velteh nudi uslugu obavljanja poslova zaštite na radu sukladno zakonu o zaštiti na radu.

Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376