RADNA OPREMA

Poslodavac je obvezan, sukladno zakonu o zaštiti na radu, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.


Poslodavac koji je korisnik radne opreme navedene, dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:
– prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena
– u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi) – na temelju rješenja inspektora rada
– u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
– periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376