RADNI OKOLIŠ

Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća sljedeća ispitivanja:
1.
ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)

2. ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)
3. ispitivanja bioloških čimbenika.

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnom okolišu:
 

1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti
3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije
4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli
5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.


Velteh obavlja ispitivanja fizikalnih čimbenika radnog okoliša.

Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376