Aktualno
Aktualno 13.12.2024.
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine broj 148/23)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijamana radu (Narodne novine broj 148/23)

Aktualno 28.12.2022.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu ( N.N. br.: 154/2022)

Aktualno 26.05.2022.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša ( N.N. br.: 120/2022)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radne opreme ( N.N. br.: 120/2022)

Aktualno 26.05.2022.
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ( N.N. br.: 58/2022)

Aktualno 24.12.2021.
Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita ( N.N. br.: 142/2021)

Aktualno 30.06.2021.
Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodimaničkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu ( N.N. br.: 73/2021)

Aktualno 29.04.2021.
Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu: http://uznr.mrms.hr/obiljezen-nacionalni-dan-zastite-na-radu/

Aktualno 20.01.2021.
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme ( N.N. br.: 05/2021)

Aktualno 04.01.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima ( N.N. br.: 01/2021)

Aktualno 23.11.2020.
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu ( N.N. br.: 129/2020)

Aktualno 25.09.2020.
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( N.N. br.: 105/2020)

Aktualno 31.12.2019.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika ( N.N. br.: 129/19)

Aktualno 10.12.2019.
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ( N.N. br.: 126/19)

Aktualno 07.05.2019.
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ( N.N. br.: 50/19)

Aktualno 24.10.2018.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu ( N.N. br.: 94/18)

Aktualno 25.05.2018 Novi Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima ( NN br.:48/18).

Aktualno 22.12.2017 
Nova izmjena Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada ( NN br.:12/14., 149/14. i 53/17).

Više
Galerija
Više
VELTEH d.o.o.

Temeljem zakonskih obveza koje prozlaze iz Zakona o zaštiti na radu ( NN 71/14,118/14, 94/18 i 96/18  ), i Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) , za ove djelatnosti  smo ovlašteni od Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada RH i Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Ex agencije, te državne uprave za zaštitu i spašavanje :

1. Ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22 ), Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ( NN 44/12, 98/21 i 89/22 ):

    - stabilnih sustava za gašenje požara - sprinkler, haloni, FM - 200, NOVEC, drencher, CO2, pjena;
    - sustava za dojavu požara - vatrodojavni sustavi,
    - sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para,
    - hidrantskih mreža
    - sustava za sprječavanje širenja požara -protupožarnih zaklopki i vrata,
    - sustava za odimljavanje
    - rasvjete u nuždi - protupanične rasvjeta

2. Ispitivanja radne opreme suklano Zakonu o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18 )

    - strojevi i uređaji na pogon el. energijom ili drugim energentima
    - kotlovnice
    - kompresorske stanice
    - agregatske stanice
    - plinska trošila

3. Osposobljavanja radnika:

    - za provedbu mjera zaštite od požara i gašenje požara
    - za rad na siguran način
    - osposobljavanje poslodavca i njegovih ovlaštenika iz zaštite na radu
    - osposobljavanje povjerenika radnika iz zaštite na radu
    - osposobljavanje osoblja za provedbu evakuacije

4. Ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu 

    - temperature, brzine strujanja zraka, vlažnosti zraka, osvjetljenosti, buke

5. Izrade eleborata i projekata iz područja zaštite od požara i zaštite na radu

     - procjene, pravilnici, planovi zaštite od požara, planovi evakuacije

6. Ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija

    - mjerenje otpora izolacije, napona dodira i uzemljenja, povezanosti metalnih masa, zaštite od statičkog 
      elektriciteta

7. Ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

    - ex izvedba

8.  Ispitivanje aerodromskih vatrogasnih vozila

    - ispitivanja ispravnosti i podobnosti za namjenjenu svrhu opreme i sustava za dojavu i gašenje požara iz uvoza
    - ispitivanja sustava i dijelova sustava za dojavu požara
    - ispitivanja sustava i dijelova sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
    - ispitivanja sustava i dijelova sustava za gašenje požara sa FM 200, CO2
    - ispitivanja sustava i dijelova sustava za gašenje požara sa raspršenom vodom
    - ispitivanja sustava i dijelova sustava za gašenje požara sa zračnom pjenom
    - ispitivanja vatrogasnih armatura za gašenje požara
      ( mlaznice, bacači, hidrantski nastavci, spojnice, razdjelnice, sabirnice, oprema za gašenje zračnom pjenom )
    - ispitivanja vatrogasnih vozila za gašenje požara


Na Vaš zahtjev i uvid u obim poslova dostaviti će Vam se ponuda sa cijenama usluga i rokovima izvršenja posla.

Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376