OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Temeljem Zakona o zaštiti na radu svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način sukladno procjeni rizika.

Poslodavac je dužan provesti osposobljavanje za rad na siguran način prije započinjanja radnika s radom, prilikom promjena u procesu rada i/ili premještanja radnika na drugo mjesto rada.

Radnicima koji još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način, ali ne duže od 60 dana.

Osposobljavanjem za rad na siguran način radnici se upoznaju s opasnostima, štetnostima i naporima utvrđenim procjenom rizika.

Osposobljavanje radnika provodi se prema programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine otklanjanja.

Program osposobljavanja radnika se sastoji od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada, osim za poslove s malim rizicima za koje je dovoljno provesti teoretsko osposobljavanje
 

Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu

Sukladno zakonu o zaštiti na radu poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Program osposobljavanja poslodavca i ovlaštenika za zaštitu na radu propisan je Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu uvelike doprinosi poboljšanju stanja zaštite na radu unutar tvrtke, jer poslodavac i ovlaštenik koji je upoznat s pravilima rada na siguran način i obvezama i dužnostima iz područja zaštite na radu puno lakše i bolje provodi mjere zaštite na radu koje se odnose na radnike čime štiti radnike, povećava zadovoljstvo radnika, povećava učinkovitost radnika, smanjuje broj ozljeda na radu i bolovanja vezanih uz ozljede na radu a istovremeno štiti i tvrtku od mogućnosti kažnjavanja za neprovođenje mjera zaštite na radu. Na taj način poslodavac dugoročno ostvaruje značajne uštede i poboljšava kvalitetu radnih mjesta unutar tvrtke a samim time dobiva i na kvaliteti poslovanja jer zdrava i sigurna radna okolina može samo poboljšati rad i produktivnost.Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu kod poslodavaca radnici između sebe mogu birati povjerenika za zaštitu na radu.
Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu s ovim Zakonom izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu. Povjerenik radnika obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

Program osposobljavanja povjerenika radnika propisan je Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.


Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Broj radnika iz koji će provoditi navedene mjere, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, poslodavac utvrđuje i osigurava u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika

U svrhu što boljeg provođenja utvrđenim mjera koje je potrebno poduzeti prilikom provedbe evakuacije i spašavanja obavlja se osposobljavanje Timova za evakuaciju i spašavanje.

Osposobljavanjem se Timovi za evakuaciju i spašavanje upoznavaju s planom evakuacije, njihovim pravima i obavezama te načinimam provedbe evakuacije i spašavanja ovisno o karekteristikama izvora ugroze.

Pravilno provođenje evakuacije i spašavanja uvelike umanjuje mogućnost nastanka štetnih posljedica za radnike i druge osobe u radnim prostorima nakon nastanka neželjenih događaja, osigurava brzu, pravilnu i uspješnu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz ugroženog objekta.Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376