ELEKTRIČNE INSTALACIJE

U svim radnim prostorijama koje koristi, poslodavac je dužan periodički ispitivati instalacije u rokovima utvrđenim tehničkim propisima te o tome posjedovati odgovarajuću dokumentaciju. Ta obveza proizlazi iz čl. 42 Zakona o zaštiti na radu, čl. 38. Zakona o zaštiti od požara te iz važećih hrvatskih normi za električne instalacije.

Obavljamo sve vrste ispitivanja pomoću kojih se dokazuje djelotvornost električnih instalacija (zaštita od neizravnog i izravnog dodira, isklapanje rastavnih uređaja, neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala, otpor izolacije i dr.) To uključuje preglede i mjerenja, odnosno iznalaženje vrijednosti pomoću prikladnih mjernih instrumenata, a koje se ne mogu odrediti mjerenjima.

Kontakt

Pošaljite poruku, odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Adresa

ZAGREB
Lanište 9E
Telefon: 01/6520-797,6547-376